Podatki o podjetju

KRNC Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Mestne njive 14
8000 NOVO MESTO

NASLOV SKLADIŠČA:
PE Novo mesto: Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto
PE Ljubljana: Plemljeva ulica 2, 1000 Ljubljana - Vižmarje

Identifikacijska št.: SI29239524

Matična št.: 5795419

Osnovni kapital: 57.247.696,77 SIT

Ustanovitev: 31.05.1993

Transakcijski račun odprt pri:
Banka Koper: SI56 1010 00036 43 49 41
Delavska hranilnica: SI 56 6100 00008 50 09 42


Standardna klasifikacija dejavnosti: Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Šifra dejavnosti: 15.330

Ustanovitelj in lastnik: Bojan Krnc