Kakovost

Izjava o uvedbi in izvajanju HACCP sistema

  1. V okviru notranjega nadzora v našem podjetju zagotavljamo zdravstveno ustreznost oziroma varnost živil v vseh fazah proizvodnje oz. prometa z živili na podlagi HACCP sistema.
  2. Vsa dobavljena živila ustrezajo zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.52/00 in 42/02) ter podzakonskih aktov in standardov.
  3. Pri izvajanju notranjega nadzora imamo izdelan načrt umika živila iz proizvodnje oziroma prometa v primeru suma ali potrjene neskladnosti z zahtevami zdravstvene ustreznosti živil.
  4. Hranimo dokazila s katerimi potrjujemo, da so dobavljena živila oziroma surovine zdravstveno ustrezni.

 

Izboljšanje ključnih poslovnih procesov v KRNC d.o.o.

Kratica projetka: PVAV KRNC 

Cilj operacije: Spodbujanje procesnih izboljšav podjetja z namenom izboljšanja konkurenčnosti preko procesnih izboljšav.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evripska Unija iz Evropskega Sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).